SAKÇAGÖZÜ EĞİTİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı olan gündemle 30.3.2024 günü Saat: 10:0'da CUMHURİYET MAH.HÜRRİYET CAD.NO:142/2 NURDAĞI GAZİANTEP adresimizdeki Dernek Merkezinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 5.4.2024 tarihinde nisapsız olarak aynı yer ve saatte nisapsız olarak aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçilmesi,
3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
4. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
5. Yeni seçilecek yönetim kuruluna, menkul ve gayrimenkul alması, satması, kiralaması ve kiraya vermesi, tahsis etmesi veya alması, hibe alması ve vermesi, Alternatif ve uzlaşma çözüm yollarına müracaat etme yetkisinin verilmesi

6. Dilek Ve Temenniler
7. Kapanış.