yerelhayat @ hotmail.com

MEMUR VE EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

MEMUR VE EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Memur ve emeklinin alım gücü 2002'ye göre 10 defa küçüldü. 2002'de %5'lerde olan hayat pahalılığı 2016'da %10, 2018'de %22, 2022'de %70 ler noktasında.

Resmi devlet kurumu TUİK enflasyonu %75 ler seviyesinde gösterken sokan enflasyonu %100'leri aştı. Ekmek İstanbulda 5 lira, benzinin litresi 27.lira 50 kuruş. 2002 yılında 1 Dolar: 1 lira 50 kuruştu, bu gün 1 Dolar: 17 lira 50 kuruşu geçti.

Memur ve emeklinin alım gücü düştü. İstanbulda ev kiraları 5 bin lrayı geçti. Öneml bir kısmı kiracı olan memur ve emekli ne yapacak?

Bu alım gücüne isyan eden ve memur ve emeklinin çaresizliğimize çözüm arayan bir EĞİTİM BİR SEN'linin facebook sayfasındaki yazısı aynen şöyle.

EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL 4 NOLU ŞUBEDE: DEĞİŞİME ÇAĞRI
ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Yönetim Adayı “Değişim Hareketi”den Şube Üyelerine Çağrı…


Korkma!
“Değişmeyen tek şey değişimdir” diyerek yola çıkan ve Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şubede sürecin sendikal vesayete dönüşmesine amasız, fakatsız son vermeyi amaçlayan Değişim Hareketi, bu düşüncede olan tüm üyelerimizi korku imparatorluğu kuranlara inat; korku, kaygı duvarlarını aşarak ben de varım demeye ve değişim hareketinin bir parçası olmaya davet ediyor.


Değerli Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Üyesi Arkadaşım,


Milli şairimiz Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nda seslendiği ilk kelime olan kelime ile sizlere sesleniyoruz. Korkma, korkma, korkma... Korku tüneli handikabından çıkıp ve etrafına baktığında; birçok haksızlık ve yanlışlıklar karşısında üyeleri susturmak, baskılamak ve sindirmek için kullanılan, dava ve teşkilatçılık kavramlarının; kendi iktidarlarını sürdürmek için kullanılan birer aparattan ibaret olduğu görmedin mi?


Temel ilkelerimiz; istişare ve ortak akılla katılımcı tam demokrasi. Açık ve şeffaf yönetim. Şube başkanından işyeri temsilcisine kadar tüm kademelerdeki kadroların doğrudan üye tarafından belirlenmesidir. Şube başkan adayı da dahil olmak üzere tüm yönetim kademeleri, sürece katılacak olan tüm üyelerimizin oylarıyla belirlenecektir. Yani; Değişim Hareketinin lideri de şube başkan adayı da yönetimi de harekete katılan üyelerimizin oylarıyla belirlenecektir. Şu anda hareketi başlatan kadronun görevi; hareketin kadrosu belirlenene kadar geçecek olan süreçte hareketin sözcülüğünü yürütmekten ibarettir.


Değerli Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Üyesi Arkadaşım,
Değişim Hareketi Diyor ki:


Senin yerin, senin kadar maaş alanın yanı olmalıdır. Senin yerin, senin gibi geçim sıkıntısı çekenin yanı olmalıdır. Senin yerin, alışverişini senin gibi semt pazarından yapanın yanı olmalıdır. Senin yerin, seninle aynı şartlarda yaşayanın yanı olmalıdır. Kısaca senin yerin, senin gibi olanın yanı olmalıdır. Sen de değişim hareketinin bir parçası ol ki birlikte yönetelim.


Sendikaların rant kapısı olmasına, birilerinin zenginleşme aparatı olmasına dur diyelim. Sendikal saltanata dur diyelim. Sendikanın azınlık, imtiyazlı bir grubun tahakkümünde kalmasına dur diyelim. Kendisi değişerek temsil ettiği kitleye yabancılaşan değil, sendikadaki lüks ve şatafata dayalı konformist anlayışa değişim gerçekleştirmeye talip olan hareketin adıdır: Değişim Hareketi.


Şu ana kadar yönetildin. Artık yönetme sırası ben de diyorsan sen de Değişim Hareketinin parçası ol. Şirkete CEO, başımıza patron seçmeyi değil de sendikada sizlere hizmet edecek yöneticiyi seçmeyi tercih ediyorsan senin de yerin Değişim Hareketi olmalıdır.


Gelin birlikte değiştirelim. Birlikte yönetelim…
Bizler, karşısında korkudan titreyen adama: “Sâkin ol kardeşim! Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş’ten, Güneş’te kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum!..” diye seslenen bir peygamberin ümmeti değil miyiz?
“Korkuların, kaygıların ve kuşkuların kuşatmasını kıran; inançla, azimle, kararlılıkla yola devam eden, ‘Bu iş size göre değil, daha doğrusu bu iş sizin işiniz değil’ diyen ve umudu kırmaya çalışanlara aldırmayan; Akif İnan ve arkadaşlarının emanetine talip olanların hareketidir”: Değişim Hareketi.
Hz. Ömer (r.a.) bir gün hutbede cemaate: “Ben haktan ayrılırsam ne yaparsınız “diye seslenmişti de cemaat içinden bir sahabe kalkarak: “Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!” demişti. Bunu duyan Hz. Ömer (r.a.) ellerini açarak; “Ya Rabbi! Sana şükürler olsun ki ben senden gaflete düşersem, senin adaletinden ayrılırsam, beni kılıcıyla doğrultacak cemaate sahibim” diye şükretmişti. Yanlış yaptığında kılıçla düzeltilmeyi şükür sebebi sayanların hareketidir: Değişim Hareketi.


"Bunda utanılacak ne var?" diyen ve çağrılara kulak tıkayan değil "Allah utanılacak iş vermesin" diyenlerin hareketidir: Değişim Hareketi.
Öze dönmeyi, özüne dönmeyi merkeze alanların hareketidir: Değişim Hareketi.


Değerli Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Üyesi Arkadaşım,
Sürecin sendikal vesayete dönüşmesini durdurmak senin ellerinde. Karanlıktan şikâyet edeceğine bir mum da sen yak. İşte fırsat! Değişim Hareketinin bir parçası ol, Ekim 2022 seçimlerinde konformist anlayışa noktayı koy. Ne olacak? Bunlar gidecek de öbürleri gelince ne değişecek? diye düşünme. Öbürleri dediğin sensin. Bu defa yöneten sen olacaksın. Şube harcamalarının hesabını her ay düzenli olarak web sitemizde bulacaksın.

Değişim Hareketi; birkaç kişinin koltuğunu korumaya değil, senin ekonomik ve özlük haklarının savunuculuğunu yapmaya ve üyesinin geçim sıkıntısını önceleyen bir Genel Merkez Yönetimiyle hareket etmeye talip. Asli misyonumuz, senin ekonomik ve özlük haklarının savunuculuğunu yapmak olacaktır.


Sendika içerisinde asla ayrıcalıklı bir zümre olmayacak, şube yönetimi ve ilçe başkanlarımız hiçbir üst düzey kamu görevine de talip olmayacaklardır.
Sen ki 28 Haziran 2008 tarihinde Malatya’da başlattığın ortak akıl mitingleri ile bu milletin ortak mutabakat metni olan 12 milyon 300 bin imza ile Mart 2013 tarihinde sonuçlandırdığın demokratik eylemlerinle; yargı, YÖK, askeri ve bürokratik vesayet odaklarını bir bir ortadan kaldırdın. Şimdi sıra içimizdeki vesayeti önlemeye geldi. Bu irade, bu azim, bu güç ve bu kararlılık sende var.


Yeter ki “Değişim Hareketi”nin bir parçası ol. Şimdi “Değişim Hareketi” zamanı. Niçin değişim hareketine destek olmalısın? Niçin değişim hareketiyle birlikte bulunmalısın? Niçin değişim hareketine güç vermelisin? Niçin değişim hareketiyle birlikte tek ses olmalısın? Niçin değişim hareketiyle birlikte tek yürek olmalısın? Niçin değişim hareketiyle birlikte tek vücut olmalısın? Niçin değişim hareketiyle birlikte yürümelisin? Niçin değişim hareketiyle omuz omuza olmalısın?


Çünkü;
1. Değerli üyeler teveccüh gösterip Değişim Hareketine yetki verince; Değişim Hareketi mensupları ilk maaşlarını kamuoyu ile paylaşacaklar. En kısa zamanda Genel Kurulu toplanmasına çalışarak; tüzüğümüzün 58. maddesinin değiştirilmesinin ve profesyonel sendikacı maaşlarının öğretmen maaşıyla eşitlenmesinin mücadelesini verecektir. Böylece sendika rant kapısı ve zenginleşme aracı olmaktan çıkarılacaktır.


2. Diğer bir tüzük düzenlemesi ile sendikada genel başkan, şube başkanı ve genel yönetim kurulu üyeliklerinde görev alma süresinin iki dönemle sınırlandırılarak, ömür boyu başkan olabilme hakkının ortadan kaldırılmasının mücadelesini verecektir.


3. Seçimlere; işyeri temsilciliği ile başlanılması ve ilçe, delege, şube, genel merkez seçimleri ile sürecin sonlandırılmasına yönelik değişikliğe gidilmesinin mücadelesini verecektir. Böylece sendikal kadrolar birilerin isteğine göre yukarıdan aşağıya değil tabanın sesine göre aşağıdan yukarıya doğru şekillendirilecektir.


4. Sendikal gücü ve kamu nüfusunu kullanarak; kantin, yemekhane, servis, öğrenci kıyafeti, kitap, özel öğretim kursları ve benzeri akçeli işlerle dolaylı da olsa irtibatı olanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; sendikadaki yöneticilik görevlerine derhal son verilecektir. Böylece sendika, birilerinin çıkar ve menfaatlerin aracı haline dönüşmesine fırsat verilmeyecektir.


5. Sendika yöneticileri, sendikacılığın er meydanı olan toplu sözleşme masası başta olmak üzere her ortam ve platformda üyelerimizin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için en üst düzeyde çaba gösterecektir.


Değerli kamu emekçileri, yukarıda sıralamaya çalışılan bu ve daha birçok beklentilerinizi karşılayabilmemiz için, “Değişim Hareketi”nin bir parçası olmalısınız.


Bu seçim: Üyelerini kelle sayısı değerinde gören, kendi menfaat ve ikbali için çalışan, şatafatlı ve konforlu saltanatlarını ömür boyu sürdürmek isteyen sendika baronlarıyla, sizlerin seçimidir. Tercihini, “Değişim Hareketi” den yana kullan; sendikal saltanata noktayı koy.


Bu açıklama; seçim bildirgesi niteliğinde bir çalışmadır. Değişim Hareketi: Süreç içerisinde katılımlarla mücadele perspektifini ve çeşitliliğini temel ilkeleri doğrultusunda geliştirecektir.


Değişim Hareketi: Mevlana’nın Pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı ilkelerinde sabit olmak kaydıyla adı gibi değişerek ve gelişerek büyümeye talip bir harekettir. Bu nedenle herkesten her türlü öneri ve teklife açığız.
Güçlü Eğitim Bir Sen ve Memur Sen, Yeniden Büyük Türkiye için Değişim Zamanı...


Değişim Hareketi Geçici Sözcüsü Yıldırım Demirci