yerelhayat @ hotmail.com


Bir gün, İmam Ahmed İbn Hanbel -Allah ona merhamet etsin- imamlık yaptığı camide namaz kılanlar cemaatin kalabalık olmasından böbürlenip imama dediler ki: Ey imam! Namaz kılanlar kadardır?
"Bir tane bile yok" diye cevap verdi imam.


Cevabının sürpriz ve şokundan biri ona: Kör müsün? Diye sordu. Sorusu, görgü kurallarına ters ve saygısızlıktı, ancak İmam Ahmed onlara şöyle dedi:
Kör adam; Dul bir kadının başını ağrıtan bir yük ama gözleri onu görmeyendir.
Kör adam; Kör adam kıbleye yönelen ama yetimlere ve fakirlere sırtını dönendir.
Kör adam; Allah’a secde eder ama kullarına kibirlik edendir.
Kör adam; Camide ilk sıra arasında durup ama açların sıralarını görmeyendir.
Kör adam; Nefsinin yanında olup hakkı görmeyendir.
Kör adam; Zengin, bir muhtaca verir, yeter der başka kimselere vermeyendir.
Kör adam; Bir gün oruç tutar, günlerce yemeyenleri görmeyendir.
Kör adam; Para toplamakla ömrü geçiren ama haramı görmeyendir.
Kör adam; Defalarca Kâbe etrafına tavaf eder miskin ve muhtaçları görmeyendir.
Kör adam; Sesini ezanla yükselten ancak ebeveynin makamını yükseltmeyendir.
Kör adam; Namaz kılıp oruç tutar, sonra alırken satarken aldatandır.
Kör adam; Allah'ın huzurunda durur ağlar ama yüreği Müslüman kardeşlerine karşı nefret, kin ve onları hor görendir.
Kör adam; İbadeti, ahlakı ve davranışları birbirine uymayan her kimsedir.
Kör adam; Namaz kılıp oruç tuttuğu halde zalimin yanında olan veya zulmedendir.
Kör adam; Namaz kılıp oruç tutan ama elleri Müslümanların kanına bulaşandır.
Kör adam; Namaz kılıp oruç tutan ama ne namazından ne de orucundan faydalanamayandır.
Kör adam; Dinin bir kısmını kabul bir kısmını reddedendir.
Kim onlardan körse Ahrette de kör ve en sefil olandır cevabın doğru ve ağır olduğundan dolayı, herkes sessiz kesildi çünkü hiç biri söylenenlerin birinden kurtulmuş değildi.. Bugüne kadar hala böyleyiz La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim, Allaha sığınıyorum. Acaba hangisinden bende vardır, hele bir kendime sorayım?