yerelhayat @ hotmail.com

"AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı. Logo Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenilerek oluşturuldu. Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi. Özgün olarak geliştirilen yazı karakterinin Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı vurguluyor."

Emek hırsızlığı olmaması için altını çizerek belirtiyorum ki, tırnak içine alınmış olan Türkiye Yüzyılı logosu hakkındaki bu satırlar Sabah Gazetesi internet sitesinden Fatma Göksu'ya ait. Logonun mesajının meraklıları tarafından bilinmesi için kendi köşemde tekrar olsun istedim.

Gelelim bu yüzyılın gerçekten Türkiye Yüzyılı olup olmayacağına.
Bir füturolog olmamakla beraber dünyanın gidişatını okuma açısından fazla kafa yormuş insanların az çok hemfikir olacağı geleceğe dair hususlardan biri de Türk Milletinin dünyanın geleceğinde yeniden söz sahibi olma ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğudur. Bunu Yunanlar başta olmak üzere batılı birçok oryantalist vurgulamaktadır. Yunan'ın vurgusu kendi zihninde ürettiği Türk korkusu olabilir fakat diğerlerininki bir korkudan ziyade yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi ister istemez o noktaya taşıyacağı yolundadır. Zira onlar da çok net olarak görüyorlar ki, Türk Milleti tarih sahnesinde geri planda kaldığında yaşanan dünya asla insanların mutlu oldukları bir dünya olmadığı gibi her yerde bir zulüm, her yerde bir kaos beklentisi var.
Bu durumda Anadolu insanının yeniden bütün gücüyle sahne alması kaçınılmazdır.