yerelhayat @ hotmail.com

KUR-AN'I KERİM'İN YAKILMASININ NEDENİ İSLAM HALİFESİNİN OLMAMASIDIR.
Nüfusu itibarıyla Müslümanların sayısı 1,5 Milyarı geçmiş durumda ve Müslüman nüfusunun yoğun olduğu devlet sayısı da neredeyse 60.
Ne var ki, bütün dünyanın gözünün önünde bir cenabet şerefsiz tarafından, Müslümanların Allah tarafından vahyedildiğine inandıkları için Kutsal Kitap dedikleri Kur-an'ı Kerim yakılmak isteniyor ve vatandaşı olduğu devlet bunun demokratik bir hak olduğunu belirterek izin veriyor. Bunun en önemli nedeni dünya üzerinde İslam Halifesi'nin olmamasıdır. Şayet İslam Halifesi olsaydı, halkı Müslüman olan bütün ülkeleri organize eder ve İsveç'in bütün büyükelçilerini ülkelerinden sınır dışı ettirirdi. Böyle bir durumda da değil Allah'ın kullarına vahyettiyi Kur-an'ı Kerim'i yakmak, bunu düşünmek bile istemezlerdi. Çünkü şurası muhakkak ki, ehli küfür kuvvetten anlar. İster kişisel ister ülkeler arası bütün sosyal ilişkilerinde karşısındakinin kuvvetine göre hareket ederler.
HASILI KELAM, BU TÜR REZALETLERİN TEKRAR ETMEMESİ İÇİN HİLAFET ÜZERİNE YENİDEN VE DERİNDEN DÜŞÜNÜLMELİDİR...